Yıldızların Türleri

1. Sabit Yıldızlar: Gökyüzünde her gece aynı sırada görünen, diğer yıldızlara göre konumlarında fazla değişiklik olmayan ve uzay boşluğuna aynı oranda enerji salan parlaklıklarını koruyan yıldızlara “sabit yıldızlar” denir. Tamamen sabit olarak bilinen bu yıldızlar, aslında tan anlamı ile sabit olmayıp diğer yıldızlara göre sabittir. Kuvvetli teleskoplar aracılığıyla ışık tayflarının incelenmesi sonucunda, bu yıldızların belli bir hızla bize yaklaşıp uzaklaştıkları görülmüştür. Bu yüzden sabit yıldızların özel bazı hareketlere sahip oldukları görülmektedir. Fakat uzun periyodlarda ifade edilirse, hızları hemen hemen anlaşılmayacak kadar azdır. Sabit yıldızların parlaklıkları da birbirlerine göre farklıdır. Parlaklıkları bir zaman sabit kalır. Fakat yıldız zamanla enerjisini kaybedip yaşlandıkça ışığıda sönmeye başlar. Yıldızlar doğduğunda, depolarında da enerjileri depolanmış olur. Hidrojen gazı olan bu yakıt, nükleer reaksiyonlarda kullanılıp, yıldızın enerjisini temin eder. Yıldızların bir kısmı güneş gibi uzun ömürlü olup, bazılarıda enerjisini kısa zamanda tüketerek cüce yıldıza dönüşür.
2. Değişken Yıldızlar: Diğer bir yıldız türü de, parlaklıklarını değiştiren yıldızlardır. Saldıkları enerjide oluşan artma ve azalmaya göre isimlendirilirler.
3. Seyyar Yıldızlar: Seyyar yıldızlar, gezegenlere benzeyen yıldızlardır. Bu tür yıldızlar, bir zaman başka bir yıldızın etrafında dolaşırlar.
Yıldızların Türleri4. Yıldız Çiftleri: Teleskoplarla yapılan incelemelerde, bütün yıldızların aynı sisteme dahil olmadığı anlaşılmıştır. Bazı yıldızlar beraber yan yana olup turladıkları tesbit edilmiştir. Birbirlerine çok yakın oldukları için ancak tayflarının ve ışınımlarının incelenmesiyle “çift yıldız” oldukları anlaşılmıştır. Bazı çift yıldızlar ise; birbirlerinin etrafında hareket edip, denge konumunu ayarlayarak sabit bir yörüngede kalır. Bazı yıldızların “çift yıldız” oldukları keşfedilmiştir. Mesela “Sirius” gibi. Bu yıldızlara, çekim kuvvetlerini dengeleyip bir yörünge oluşturdukları için “fiziki çiftler“de denir. Aynı zamanda üçlü ve altılı gruplar halinde olan yıldız sistemleri de vardır.
Hangi grupta olursa olsun, yıldızların oluşmasında ve hareketlerinde belirli bir düzen vardır. Bu öylesine hassas hesaplara dayanan bir düzendir ki, kainatın ömrü boyunca hiç bir köşesinde en ufak bir kaza ve karışıklık oluşmamıştır.
Yıldızların TürleriKuyruklu yıldızlar, gökyüzünün adeta havai fişekleri gibidirler. Güneşin etrafında çok geniş bir yörüngede hareket ederler. Güneşe yaklaştıkça, arkalarında oluşan ve bazen uzunluğu milyonlarca kilometreyi bulan parlak bir kuyruk bırakırlar. Bugüne kadar 1500 civarında kuyruklu yıldız tesbit edilmiştir. Kuyruklu yıldızlar, güneşin çevresinde parabol, hiperbol, elips veya eğri yörüngeler çizerek hareket ederler. Fakat kuyruklu yıldızların yörüngeleri, diğer gök cisimlerininkine benzemez. Çünkü kendine has bir yörüngeleri ve hareketleri vardır. Kuyruklu yıldızlarda kuyruğun oluşması, güneşin sıcaklığı ve etkisi ile meydana gelmektedir. Kuyruklu yıldızın çekirdeğinde metan, amonyak, karbondioksit, oksijen, hidrojen gibi gazlar ve dünyada ki toprağa benzeyen organik maddeler bulunur. Buzlaşmış halde bulunan bu gazlar, güneşe yaklaştıkça erirler. Çok büyük bir süratle güneşten gelen püskürmelerle bu erimiş gazlar bir kuruk olarak yıldızın arkasında uzanır. Böyle görünmesinin sebebi, içindeki tozların güneş ışığı ile etkileşime girmesindendir. Bir kuyruklu yıldızın başı çok küçük olabildiği gibi en büyük gezegenlerden bile büyük olabilir. Kuyruk uzunluğu ise milyonlarca kilometreyi bulabilmektedir. Kuyruklu yıldızların 5 bin ile 70 bin yıl arasında var olabildikleri saptanmıştır. Kuyruklu yıldızlar da diğer gök cisimleri gibi gruplar oluştururlar. Fakat daha farklı özellikleri vardır. Aynı grupta olanlar, bir yörüngede bulunurlar sadece bu yörüngeyi tamamlama süreleri farklıdır. Diğer gök cisimlerine nazaran daha serbest hareket etme özelliği olan, güneşin çekim gücünden bir nebze kendisini kurtarabilen kuyruklu yıldızlar uzayda hareket eden süs balonları gibidir. Bilim adamlarının açıklamalarına göre, bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpma ihtimali az da olsa mümkündür. Küçük bir kuyruklu yıldız dünyaya çarpacak olsa, büyük bir şehri yok edebilir. Fakat dünya tarihinde çok az vuku olmuştur.
Tüm yasal hakları saklıdır!

Total
0
Paylaşım
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilicek İçerikler