0 Paylaşım 5340 Okunma

Tüketim nedir? Mal Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Tüketim, ihtiyaçlarımızı doğrudan doğruya tatmin etmek üzere, bir mal veya hizmetin faydasından yararlanmak demektir. Bir malın tüketilmesi, mutlaka o malın yok edilmesi manasına gelmez.Malın faydasından yavaş yavaş yararlanmak ta tüketim sayılır. Gerçekten bazı mallar vardır ki bunların faydaları tek kullanışta tükenir .Örneğin et, ekmek yenilince, kömür yakılınca maddi varlıklarıyla beraber yok olurlar. Bunlar ömürsüz dediğimiz mallardır. Fakat diğer bazı mallar vardır ki bunların faydaları bir kullanışta tükenmez, uzunca bir müddet bunların faydalarından yararlanmak mümkündür. Ev, halı, radyo, buzdolabı, mobilya gibi mallar böyledir.Bunlara ömürlük mallar denir.Bunların faydaları bir kullanışta bitmez fakat her kullanışta biraz daha fazla azalır.

Yukarıdaki tüketimin, ihtiyaçların doğrudan doğruya tatmini için kullanılması olduğunu belirttik. Bundan ötürü bir malın ihtiyaçlarını dolaylı olarak tatmini, yani başka bir mal üretim, için kullanılması tüketim sayılmaz. Mesela, kömürün bir fabrikada işletmek, yani başka bir mal üretmek için kullanılması tüketim değildir. Burada kömürün faydası yok olmamış, sadece nitelik değiştirerek fabrikanın ürettiği mallara geçmiştir.

İhtiyaçları tatmin hassası olan şeylere mal denir. Mallar, serbest ve iktisadi olmak üzere ikiye ayrılır. Serbest mallar hiçbir emek sarf edilmeden elde edilen mallardır. Güneş ışığı, hava, göl ve akarsular gibi. Bunlar iktisadın konusu dışındadır. İktisadi mallar emek sarfedilerek elde edilen mallardır ve iki gruba ayrılır.

1 İhtiyaçlarımız doğrudan doğruya tatmin eden mallardır. Bunlara tüketim malları diyoruz. Ekmek, radyo, mobilta, elbise, otomobil gibi.

2 İhttiyaclarımız dolaylı yönden tatmin eden mallardır. Bunlara üretim malları, sermaye malları ya da yatırım malları diyoruz. Demir, çimento, makineler, fabrika binaları gibi.

Bu her iki grupta malda uzun ömürlü olup olmadıklarına göre kendi içlerinde ikiye ayılırlar. Gıda maddeleri bir kullanışta yok olurlar. Elbise, ayakkabı gibi eşyanında ömürü nispeten kısadır. Buna karşılık otomobil,buz dolabı gibi eşyalar uzun yllar kullanılır.

üretim

Yatırım mallarından da demir, kömür gibi ham madde niteliğinde olanlar bir kullanışta yok olurlar, daha doğrusu yeni üretilen mala intikal ederler. Buna karşılık makineler, binalar uzun müddet kullanılırlar. Bu gibi dayanıklı üretim mallarına üretim araçları denir.

Bazı mallar kullanışlarına göre tüketim veya üretim malı olabilirler.Örneğin kömür ısınmak için kullanılırsa tüketim malı, sanayide kullanılırsa üretim malıdır. Sosyalizm de yalnız üretim malları kamu mülkiyetinde olur. Tüketim mallarının özel mülkiyette olması sebesttir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Dünya’nın Kutupları Değişiyor Mu?
Fizik
0 paylaşım1808 okunma

Dünya’nın Kutupları Değişiyor Mu?

Murat Aslan - Nis 29, 2018

Minnesota Üniversitesi'ndeki iki jeofizikçi, Dünya'nın manyetik alan kuvvetinde, son 4.000 yıl boyunca % 50 azalma olduğunu öne sürüyorlar. Araştırmacılara göre bu azalma, Dünya'nın…

Sayıların Dili
Genel
0 paylaşım1109 okunma

Sayıların Dili

Murat Aslan - Nis 29, 2018

~~ Son yıllarda İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçen "Rus" gemilerinin sayısı, her yıl ortalama: 18 000. ~~ Dağılan Sovyetler Birliği’nin dışsatımının Türk Boğazları’ndan…

Değişik Çalışmalar Anında Meydana Gelen Kalorik Harcama
Sağlık
0 paylaşım1017 okunma

Değişik Çalışmalar Anında Meydana Gelen Kalorik Harcama

Esra Şahin - Nis 29, 2018

ÇALIŞMA Kal/Kg/dk ÇALIŞMA Kal/Kg/dk

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmıyacaktır.

Benzer Kategoriden Yazılar