Modern Fotoğraf Sanatı 2. Bölüm

Fotoğraf Tarihi: İlk kez 8. yüzyılda Cabir İbn – i Hayyam ilk defa gümüş nitratın karardığını keşfetti. Daha 16. yüzyılda, teknik alanda ki çeşitli uzmanlar, “Görüntünün tıpkısını” elde etmek için çeşitli çabalara girişmişlerdi. Örneğin bir yüzünde ufak bir delik bulunan “Stenope” adlı küçük karanlık oda yardımı ile görüntü elde edebiliyorlardı. 1550 yılında Cardan, bu deliğin önüne bir mercek koyarak daha da iyi bir görüntü elde etti. 1500 yıllarında bir gün Leonardo Vinci her tarafı kapalı bir kutuya ufak bir delik açarak oda kuralını buldu. 1727’de Johann Heinrich Schulze, gümüş nitratın kararmasına, ışığın neden olduğunu açıkladı. Kimyasal maddelerle örtülü bir kağıdın üzerine bir kalıp koydu ve bunu günlerce güneşte bıraktı. Sonunda kağıt üzerinde görüntüyü saptadı. Aradan yine uzun bir süre geçtikten sonra İngiliz Thomas Wedgewood ve Humpry Davy 1800 yılında Shulze‘un saptadığı yöntemi izleyerek fakat makine kullanarak görüntü tespitini başardılar. Ancak bu görüntü uzun sürmüyordu ve görüntüler ışıkta kararıyordu. İlk devamlı görüntü, Fransız Nicephore Niepce tarafından saptandı ve fotoğrafın ilk adımı atıldı. Niepce 1826’da penceresinden çektiği resmi, kağıda geçirebilmek için, sekiz saat güneşte bekletmek zorunda kalmıştı. Niepce‘den sonra fotoğrafçılıkta en büyük adımı başka bir Fransız Daugerre attı. Doğrudan – doğruya pozitif görüntü elde etmeyi başarmıştı. Nitekim kendinden sonra uzun bir süre elde edilen resimlere hep “Dagerreyotip” adı verilecekti.
Modern Fotoğraf Sanatı 2. Bölüm1839’da ilk resimlerin halka gösterilmesiyle birlikte yeni bir sanatın doğuşu bütün dünyaya müjdeleniyordu. Niepce penceresinden çektiği fotoğrafla yetinmişti. Oysa onu izleyen Daguerre ve daha birçokları, o günlerde ressamlar ne yapıyorlarsa, onların yaptıklarını gerçekleştirmeye çalıştılar. yani doğanın “ayna“sı olma çabasına giriştiler. Bu girişimlerin yanı sıra, Daguerre‘den sonra adı anılan fotoğrafçı İngiliz Talbot‘tu. Talbot, geliştirdiği yöntemle negatif film elde edebiliyor ve bu filmin üzerinde kalemle eklemeler, düzeltmeler yapabiliyordu. Böylelikle fotoğraf ve resim birbirinden apayrı iki dal, bir araya getiriliyordu. Bu suretle fotoğraf çekenler, resim yapanlar gibi doğayı kendi istedikleri gibi düzenlemeye başladılar. Örneğin çekilen manzara resimlerinin üzerine küme – küme bulutlar çiziliyor, çıplak ovalara ağaçlar oturtulabiliyordu. Bu ün yapmış doğa fotoğrafçılarının başında İngiliz ve Fransız sanatçılar geliyordu.
İngiltere‘de Charles Clifford, James Robertson ve Henry White, Fransa‘da Charles Negre, Bisson kardeşler çektikleri bina ve heykel resimleriyle, Gustave Le Gray manzara resimleriyle ün yaptı. İtalya‘da Carlo Ponti 1850 yıllarında en önemli eserlerini veriyordu. Fakat bu buluşa da tepki gelmekte gecikmemiştir. Ünlü ressam Courbet sanatın yalnız gözlemlere dayanması gerektiğini savunuyordu. Bu savunma ile de gerçekliği getirmiş oluyordu.
Modern Fotoğraf Sanatı 2. BölümTürkiye: 1830’larda Avrupa‘da fotoğrafçılık büyük yankılar yaparken, Osmanlı Devleti‘nde fotoğrafın dinsel sınırlama nedeni ile günah olup – olmadığı tartışılmaktaydı. Fotoğrafçı Dager‘in yazdığı, fotoğrafçılığı anlatan kitap 1840 yılında dilimize çevrilmiştir. 1841 yılında Dager‘in çırakları, dünyanın dört bir yanına dağılarak ücret karşılığı merak eden insanların fotoğraflarını çekmeye başlamışlardı. 1842’de İstanbul‘a Mösyö Kompa adlı biri gelerek Beyoğlu‘nda o zaman ki adı Belvü olan Lostirya‘da fotoğraf çekmeye başladı. Ayrıca Mösyö Kompa fotoğrafçılığı öğrenmek isteyenlere ücret karşılığı ders veriyordu. Bu arada fotoğraf makinesi de satıyordu. Mösyö Kompa‘nın Bu atılımı 8 Cemaziyelahir 1258 (17 Temmuz 1842) günkü Ceride – i Havadis gazetesinde aynen şöyle anlatılıyordu. “Ressamlar bir adamı resmedecekleri vakit anı birkaç günler kemal – i sabr – ü sükunla karşılarına oturtup, defa be defa nazar ederek haylü zahmetlü resmederler. Lakin bu alatla (fotoğraf makinesi) resmolunacak olduğu vakitte güneşte altı saniyede ve güneşsiz vakitte yarım dakikada ol alat vasıtasıyla resmedip bitirirler. Şöyle ki, adamı ayine karşusuna oturtup dürbin vasıtasıyla matlubun resmi alat olan sandığın içinde ki bakır levha üzerine münakis olur.” 1855’de dünyada o yıllara kadar yapılmamış bir şey Fransa‘da gerçekleştiriliyordu. Fotoğrafçılığın ilk gününden beri çekilen fotoğraflar ilk kez bir araya getirilip sergileniyordu. (Yazının devamı için, site içerisinde arama yaptırarak daha hızlı bir şekilde diğer Modern Fotoğrafçılık Sanatı bölümlerine ulaşabilirsiniz.)

Tüm yasal hakları saklıdır!

Total
0
Paylaşım
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilicek İçerikler