Gök Koordinatları

Bir gök csiminin gök küresi üzerindeki konumunu belirtirken genellikle ekvatoryal koordinatlar kullanılır. Bu koordinatların temel aldığı düzlem, gök ekvatorunun belittiği düzlemdir. Bunlardan kuzey – güney doğrultusunda ölçülen koordinata dikaçıklık veya deklinasyon adı verilmektedir ve Yunan alfabesinin delta (δ) harfi ile gösterilmektedir. Dikaçıklık açı birimlerinde ölçülür: ekvatorun güneyinde ( – ) negatif, kuzayinde ise ( + ) pozitif değerlere sahiptir. Dikaçıklık koordinatı ekvatorda 0o, kuzey gök kutbunda +90o ve güney gök kutbunda ise -90o‘dir.Gök ekvatoru boyunca doğu – batı doğrultusunda ölçülen koordinata ise sağaçıklık veya rektesansyon adı verilmektedir ve Yunan alfabesinin ilk harfi alfa (α) ile gösterilmektedir. Bu koordinatın sıfır noktası (yani ölçülmeye başlandığı nokta) bahar ekinoksudur. Sağaçıklık hem açı birimlerinde (saat, dakika, saniye) ifade edilmektedir. Ancak sağladığı bazı kolaylıklar nedeniyle daha çok zaman birimleri ile ifade edilmektedir. Bu iki birim arasında dönüşüm yapmak oldukça kolaydır. Dünya’nın, ekseni etrafındaki 360o‘lik bir tam dönüşünün 24 saatte tamamlandığını düşünürsek, 1 saatin 15o‘ye karşılık geldiğini hemen bulabiliriz. Benzer şekilde 1 zaman dakikasının 15 açı dakikasına ve 1 zaman saniyesinin de 15 açı saniyesine karşılık geldiği görülecektir.Bir dikaçıklık derecesi, gök küresi üzerinde her zaman aynı miktarda uzunluğa karşılık gelirken, bir sağaçıklık saati gök ekvatorundan kutuplara doğru gittikçe azalan miktarda uzunluklara karşılık gelir. Diğer bir deyişle, 1o‘lik bir sağaçıklık değeri her zaman 4 zaman dakikasına karşılık gelir; ancak bu açının gök küresi üzerinde belittiği uzunluk, daha yüksek dikaçıklık değerlerine gidildikçe kısalacaktır. Böylece dikaçıklığı 0o olan, yani gök ekvatoru üzerindeki bir gök cismi, gökyüzünde, 1o‘lik görüş alanına sahip sabit bir teleskobun görüş alanını 4 dakikada terk ederken, 45o dikaçıklığa sahip bir gök cismi aynı teleskobun görüş alanını 6 dakikada terk edecektir.İlkbahar ekinoksunun sağaçıklığı 0sa‘dır. Bu noktanın karşıtı olan sonbahar ekinoksunda ise sağaçıklık 12sa‘dır. Sağaçıklığın 24sa olduğu yer tekrar ilkbahar ekinoksudur ve 0sa diğeri ile aynı noktayı paylaşır. Sağaçıklık değeri saat yönünün tersi yönünde artar. Yani kuzey gök kutbu etrafında doğu yönüne doğru ölçülür.
2 yıldızın birbirlerine olan koordinatları şu şekilde ifade edilebilir:
1. Yıldız: α = 02sa 45dk 00sn, δ = +62o 26ı 56ıı

2. Yıldız: α = 22sa 40dk 55sn, δ = 36o 44ı 05ııGök küresi üzerindeki konumları belirlemede kullanılan diğer bir koordinat sistemi de ekliptikel koordinatlardır. Adından da anlaşılacağı gibi bu koordinat sisteminin temel düzlemi, ekliptik çemberinin belittiği düzlemdir. Ekliptikel boylam veya gök boylamı aynı sağaçıklık gibi bahar ekinoksundan itibaren, ancak ekliptik düzlemi boyunca ölçülür. Ekliptikel enlem veya gök enlemi ise bir gök cisminin ekliptik düzleminden olan açısal uzaklığıdır. Bu koordinat sistemi genellikle gezegenlerin gök konumlarını belirlemede kullanışlıdır. Çünkü gezegenler her zaman ekliptik düzlemine çok yakındırlar.
Tüm yasal hakları saklıdır!

Total
1
Paylaşım
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilicek İçerikler