0 Paylaşım 160 Okunma

Ekonomik Sorunlar: Üretim Faktörleri

Üretim Faktörleri: Kıt malların ve hizmetlerin ister miktarlarını çoğaltarak, ister yerlerini, şekillerini, zamanlarını değiştirerek insanların ihtiyaçlarını daha iyi karşılar duruma getirmek istediğimiz zaman bu üretici çabaların başarıya ulaşabilmesi için önemli bazı girdilerin katkılarına ihtiyacımız vardır. Örneğin; daha bol gıda maddesi elde etmek için daha çok tohum ve gübre, daha geniş tarlalar ve alet ve malzemeler kullanmamız gerekecektir. Bu şekilde, başka malların ve hizmetlerin elde edilmesinde kullanılan ekonomik kaynaklara “üretim faktörleri” denir. Genellikle üç başlıkta toplanır; 1. Doğal Kaynaklar: Ekilebilir toprakları, ormanları, madenleri ve bütün doğal zenginlikleri içine alan bu gruba “toprak” denir. 2. Beşeri Kaynaklar: İnsan gücü ile ilgili bütün kaynaklar, yani kol veya beyin gücü ister eğitimle elde edilsin, ister yaratılıştan olsun hepsi bu gruba girer. Buna kısaca “emek” denir. 3. Sermaye: İnsan yapısı olan ve üretimde kullanılan her türlü alet, makine, tesis ve cihazlar bu gruba girerler. Bunlar, daha önceki üretim faaliyetleri sonucunda elde edilmiş fakat tüketim amacıyla kullanılmayıp, başka malların elde edilmesi amacı için kullanılan mallardır. İnsanların doğal kaynakları işlerken, en büyük yardımcısı “sermaye“dir. Sermayenin, çağdaş üretim düzenindeki rolü son derece önemlidir. Bazı iktisatçılar bu üç grup üretim faktörüne bir tane daha eklerler. O da Teşebbüs’tür. (Girişim). Teşebbüs; diğer üç üretim faktörünü bulup bir araya getiren, örgütleyip planlayan ve üretimin riskini üzerine alan bir dördüncü faktör olarak kabul ederler. Bazı iktisatçılar da, bu görevi yapanların önemini kabul edip, onları beşeri faktör olarak sayarlar. İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki faydalı mal ve hizmetlerin sınırlı miktarlarda olması, bu tür mal ve hizmetlerin elde edilmesine yarayan üretim faktörlerinin kıt olmasındandır. Yani, doğal kaynakların, beşeri kaynakların ve sermayenin sınırlı olması tüketim mallarının bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bol miktarda bulunmadığı için bunların ancak bir bedel ödeyerek elde edilen kıt mallar olmasından kaynaklanmaktadır.

Ekonomik Sorunlar: Üretim FaktörleriDeğer – Fiyat – Para: Her kıt malın mutlaka bir bedeli vardır. Bu bedelin para birimleri ile açıklanmasına fiyat denir. Çağdaş toplumlarda, özellikle serbest piyasa düzenini esas almış olan ülkelerde para, mal ve hizmetlerin piyasa değerlerini ölçen ve alış verişlere aracılık yapan bir ölçü esasıdır. Ekonomi ilminde bir de kıymet (değer) kavramı vardır. Kıymet; mal ve hizmetlere verilen nisbi önem olarak tanımlanabilir. Kıymet, subjektif olan yani kişiyle ilgili bir kavramdır. Yani, bir insanın gözünde en az iki malın karşılaştırılmasından doğan bir kavramdır. Bu nedenledir ki, her malın değeri herkese göre aynı olmayabilir. Birinin nisbeten daha fazla önem verdiği bir mala bir başkası çok daha az önem verebilir. Fiyat, herhangi bir mal veya hizmetin bir biriminin mübadele değeridir. Bir kilo pirinç ile beş kilo şeker mübadele ediliyorsa bu bize pirincin şeker ile ölçülen fiyatını verir. Fakat, malın mal ile değiştirildiği trampa ekonomileri çok eski çağlarda kalmış bir yöntemdir. Günümüzde alış verişlerde her şey para ile olduğu için, değer ölçüsü olarak da para birimleri kullanılmakta ve her şeyin ölçüsü para ile olmaktadır. Para çağdaş ekonomilerde vazgeçilemez bir ölçü esası halindedir. Çünkü, günümüzün çağdaş ekonomilerinde paranın yerini alabilecek her hangi başka bir şey bulunmamaktadır. En güzel ve en iyi kullanım yöntemi parayı esas almaktır. Daha başka olabilecek şeyler de vardır belki, mesela altın, gümüş vb. gibi. Fakat bunlar da esas olarak yine paraya göre ölçü olan değerlerdir. Bu nedenle geçerlilikleri yoktur. Paranın yerini tutacak başka bir şey kolay kolay bulunacak gibi gözükmüyor.

Tüm yasal hakları saklıdır!

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Türk Anonim Şiiri ve Türkü
Edebiyat, Şiir
1127 paylaşım4987 okunma

Türk Anonim Şiiri ve Türkü

Kriyus Dijital - Eyl 15, 2016

Anonim şiirin, değişik rivayetlerle kendi kendini yenileme kaidesi veya geleneği, Pilvene ile ilgili destanlarda görüldüğü gibi, Estergon üzerine söylenen ve "Estergon dediğin su…

Anonim Şiirimizde ve Türkülerde Görülenler
Edebiyat
14 paylaşım185 okunma

Anonim Şiirimizde ve Türkülerde Görülenler

Kriyus Dijital - Eyl 08, 2016

Yaşanan anonim şiirimizde görülen gelişme veya rivayetler yolu ile çoğalma geleneğini, Plevne savaşından kaynaklanan Plevne veya Osman Gazi destanı zaman akışı içinde ve…

Türk Kültüründe Anonim Şiir
Edebiyat
7 paylaşım249 okunma

Türk Kültüründe Anonim Şiir

Kriyus Dijital - Eyl 08, 2016

Birçok şiirde zeybek tipine dayanan bir kahramanlık havası vardır. Şu örnekle açıklamaya çalışalım. "Bineğidim kır atımın üstüne, Alayıdım da martinimi destime, Beş yüz…

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmıyacaktır.

Benzer Kategoriden Yazılar