0 Paylaşım 663 Okunma

Ekonomik Sorunlar: Tüketim ve Üretim

Tüketim: Faydalı mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kullanılmasına “tüketim” denir. Tüketim, bütün ekonomik faaliyetlerin en son amacıdır. İnsanların bütün çabaları, hayat seviyesini yükseltmek amacı olduğu için bütün bu gayretlerin sonucu ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak bir tüketim düzeyine ulaşmaktır. Bu da ancak daha çok mal ve hizmete sahip olmamıza ve onları ihtiyaçlarımızı karşılamak amacı ile kullanabilmemize bağlıdır. Halk dilinde “tüketim” bir şeyin tüketilip yok edilmesi anlamında kullanılır ve bu yok edilme kim tarafından hangi amaçla olursa olsun “tüketim” sayılır. Halbuki, ekonomi ilminde bu deyimin oldukça farklı bir anlamı vardır. Ekonomi ilminde “tüketim” yalnızca insanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mal ve hizmetlerin kullanılmasıdır. Ayrıca, söz konusu mal ve hizmetlerden sağlayacakları faydadan dolaysız şekilde yararlanılması da gerekir. Tüketim amacıyla kullanılan malların yok olması da şart değildir. Bu sınırlar içinde düşünürsek, sınai de kullanılan kömürü, çeşitli ham maddelerini ve ara mallarını, tamamen bitseler bile “tüketim” olarak göremeyiz. Bunlara ekonomik mal ve hizmetlerin üretim amacıyla, kullanımı veya ara kullanımı denir. Tüketim amacıyla kullanılan malların yok olması da gerekmez. İnsanların ihtiyaçlarını dolaysız olarak karşılamak için kullanılan malların çoğu sonunda ya tükenir, ya yok olur ya da değişime uğrar veya bir kısmı da tamamen yok olmaz. Örneğin; bir ressamın yaptığı resim, çok güzelse onu seyretmek insanlara zevk verir, yani böyle bir resme bakmak onun faydasının insanlar tarafından karşılandığını gösterir. Dolaysız yoldan bir faydalanma söz konusu da olsa ekonomik anlamda bir tüketim söz konusu olmaktadır. Halbuki, tablodaki resmin ne kendisi ne de yapısı değişmiş veya yok olmamıştır. Bu şekilde bir çok sanat eserini, müzik eserlerini vb.. için düşünebiliriz.

Ekonomik Sorunlar: Tüketim ve ÜretimÜretim: İnsanlar kıt malların kıtlık derecesini azaltmak ve ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılamak için onların miktarını çoğaltmak isterler. Bu çabaların sonunda elde ettikleri mal ve hizmetleri günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullanınca yani tüketince onların yerine yenisini koymak zorundadırlar. İşte insanların kıt malların miktarını veya faydasını arttırmak amacıyla gösterdikleri çabaya “üretim faaliyetleri” denir. “Üretim“, kıt bir malın miktarını arttırarak ondan daha çok yararlanılmasını sağlamak veya kıt olan bir malın faydasını daha da arttırmak için çaba göstermek demektir. Bir kıt malın miktarını arttırmadan “faydasını” arttırmanın çeşitli yolları vardır ve bunların hepsi “üretim” sayılır. 1. Bir malın şeklini değiştirerek veya kimyasal yapısını değiştirerek ihtiyacımızı daha iyi karşılayabilecek şekle getirebiliriz. Örneğin; sütten yoğurt veya peynir yaparak kimyasal yapısını değiştirir ve faydasını arttırmış oluruz. 2. Bir malın sadece yerini değiştirerek faydasını arttırabiliriz. Bir kıt malı veya hizmeti nispeten bol bulunan bir bölgeden alıp, daha kıt olan bir bölgeye götürerek insan ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını sağlayabiliriz. Bu amaçla yapılan taşıma ve ticaret hizmetleri de üretim sayılır. 3. Bir malın nispeten daha çok ihtiyaç duyulan zamanlarda bulunabilmesini sağlayan faaliyetler de üretim sayılır. Çünkü, bir malın bol bulunduğu ve dolayısıyla değerinin düştüğü bir dönemde onu alıp saklamak ve bir süre sonra ona ihtiyaç duyanlara sunmak bir nevi fayda yaratmaktır. Buna, zaman faydası denir. Mesela; portakalı bol olduğu kış aylarında biriktirip stok yapmak ve yaz mevsimi geldiğinde piyasaya portakal sürmek bir üretim faaliyetidir. Buradaki, fayda, “zaman faydası” olmaktadır. Fayda yaratma, her zaman maddi varlıkların miktarını arttırarak veya şeklini, yerini ve zamanını değiştirerek sağlanmaz. Bazen, bir avukatın müşterisine, bir muhasebecinin veya bir eczacının danışman olarak gördükleri hizmetler de üretim olabilmektedir.

Tüm yasal hakları saklıdır!

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Dünya’nın Kutupları Değişiyor Mu?
Fizik
0 paylaşım1582 okunma

Dünya’nın Kutupları Değişiyor Mu?

Murat Aslan - Nis 29, 2018

Minnesota Üniversitesi'ndeki iki jeofizikçi, Dünya'nın manyetik alan kuvvetinde, son 4.000 yıl boyunca % 50 azalma olduğunu öne sürüyorlar. Araştırmacılara göre bu azalma, Dünya'nın…

Sayıların Dili
Genel
0 paylaşım981 okunma

Sayıların Dili

Murat Aslan - Nis 29, 2018

~~ Son yıllarda İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçen "Rus" gemilerinin sayısı, her yıl ortalama: 18 000. ~~ Dağılan Sovyetler Birliği’nin dışsatımının Türk Boğazları’ndan…

Değişik Çalışmalar Anında Meydana Gelen Kalorik Harcama
Sağlık
0 paylaşım857 okunma

Değişik Çalışmalar Anında Meydana Gelen Kalorik Harcama

Esra Şahin - Nis 29, 2018

ÇALIŞMA Kal/Kg/dk ÇALIŞMA Kal/Kg/dk

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmıyacaktır.

Benzer Kategoriden Yazılar