0 Paylaşım 470 Okunma 1 Yorum

Ekonomik Sorunlar: Gelir, Tasarruf, Yatırım

Gelir – Tasarruf – Yatırım: Gelir, tasarruf ve yatırım kavramlarını milli ekonominin tümü açısından ele almak mümkündür. Hangi açıdan ele alınırsa alınsın bu üç kavram belirli bir zaman süresine bağlıdır. Gelir, toplum açısından bir milli ekonomide belirli bir dönemde yeniden yaratılan değerlerin toplamıdır. Buna “milli gelir” veya “toplam hasıla” denir. Firmalar açısından gelir, belirli bir süre içinde firmanın halka veya diğer firmalara sattığı mal ve hizmetlerden elde ettiği bedellerin toplamından (satış hasılatından), firmanın üretim giderleri (maliyet masrafları), düşülmek suretiyle hesaplanır. Fert açısından gelir ise; üretime yapılan katkı karşılığında belirli bir sürede elde edilen değerlerin toplamıdır. Sermaye geliri faiz, mülk kirası “rant“, girişimcinin geliri “kar” şeklindedir. Gelirin tamamını tüketim amacıyla kullanmayan bir kimse, dönem sonunda daha zengin olur. Çünkü, o dönemde elde ettiği gelirin bir kısmını tasarruf edip, önceden sahip olduğu maddi varlığa eklemiş demektir. Gelirinden daha fazlasını tüketen kimse ise, dönme sonunda daha az maddi varlığa sahip olacaktır. Bu durumda, tasarruf denince gelirin tüketim amacıyla kullanılmayan kısmı anlaşılır. Toplum açısından tasarrufu ise, milli gelirin toplumun tüketim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmayan kısmına milli tasarruf denir. İnsanlar, aileler, veya firmalar gelirlerini genellikle para olarak elde ederler. Yine tasarrufları da ellerinde para olarak tutarlar. Fakat, çağdaş ekonomilerde çok kimse tasarruflarını uzun süre para olarak evinde saklamak istemez. Bankaya yatırırlar veya hisse senedi gibi değerli şeylere yatırım yaparlar. Böylece, tasarruflarını daha verimli ve de daha güvenilir bir şekilde saklamış olurlar.

Ekonomik Sorunlar: Gelir, Tasarruf, YatırımYatırım; sermaye birikimi ile ilgili bir kavramdır. Bir toplumun, bir firmanın veya bir ailenin sahip olduğu sermaye stokunda, belirli bir dönemde sağlanan net artışlara yatırım denir. bir harcamanın yatırım harcaması sayılabilmesi için yeni bir üretim kapasitesi yaratmak amacıyla yapılmış olması şarttır. Yeni üretilmiş sermaye mallarını alıp, bunları gerekli emek ile işleyerek yeni üretim kapasiteleri yaratılmasına yatırım faaliyeti denir. Halk dilinde yatırım deyimi daha farklı anlamda kullanılır. Örneğin, zengin birisinin spekülasyon yapmak amacıyla parasını altına yatırması veya hisse senedi alması veya arsa ve arazi alması olarak düşünülebilir. Halbuki bunlardan hiç biri yatırım sayılamaz, çünkü, ülkenin üretim kapasitesinde net bir artış sağlamış değildir. Bununla beraber, ucuz iken altın veya hisse senedi alıp sonra yükseldiği zaman bunu satmak kişisel olarak o kişi için karlı bir iş sayılabilir. Fakat olaya iktisat ilmi ile bakılırsa bu bir yatırım olmaz. Bir kimsenin elindeki parayı arsa, bina veya altına yatırması ve ya bu şekilde kullanması iktisat dilinde yatırım değil, plasman olarak adlandırılır. Yatırım ise tamamen farklı bir şeydir. Toplum açısından yatırım, çeşitli gruplara ayrılır. Birincisi, verimli yatırım olarak bilinen stok artışı şeklinde olanıdır. Toplumun uzun vadeli olan alanlarda net artışlar sağlayan yatırımlara, yani okul, fabrika, baraj, hastane gibi alanlarda olan yatırımlardır. İkincisi, ham maddeler, mamul mallar şeklinde olan stok artışlarıdır. Bu çeşit yatırımlar iktisatta yatırım olarak kabul edilebilir. Bir ülkede yatırım amacıyla kullanılabilecek kaynaklar ya o ülkenin yıllık üretiminden, yani milli gelirinden karşılanacaktır veya başka ülkelerden borçlanarak elde edilecektir. Dış borçlanma yoluyla sermaye birikimini şimdilik bir kenara bırakırsak, bir ülkede her yıl gerçekleştirilebilecek yeni yatırımların, o ülkenin milli gelirinden bu amaçla ayrılabileceği reel kaynakların miktarı ile sınırlı olacağı anlaşılacaktır. Gelirin tüketim için kullanılmayan yan kısmına tasarruf dediğimize göre, kapalı bir ekonomik modelde, toplam tasarruf hacmi ile toplam yatırımların birbirine eşit olacağı kendiliğinden meydana çıkmaktadır.

Tüm yasal hakları saklıdır!

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Kalp
Sağlık
0 paylaşım349 okunma

Kalp

Esra Şahin - Mar 23, 2018

Kalp veya yürek (Arapça: قلب kalb; Latince: cor ; Yunanca: Καρδιά = kardia), kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşmuş,…

Galaksinin Merkezinde Kara Delik Mi Var?
Astronomi
0 paylaşım40 okunma

Galaksinin Merkezinde Kara Delik Mi Var?

Esra Şahin - Mar 23, 2018

Galaksinin merkezi, Nisancı takım yıldızında, bizden 27 - 30 bin ışık yılı uzakta bşr yerdedir. Küçük bir dürbünle Nisancı bölgesine bakarsanız buranın yıldızla…

Sis ve Akciğer Hastalıkları
Sağlık
0 paylaşım207 okunma

Sis ve Akciğer Hastalıkları

Esra Şahin - Mar 23, 2018

Davis'teki Kaliforniya Maymun Araştırma Merkezi'ndeki son araştırmalar, sürekli bir şekilde günlerce sisle karşı karşıya kalmanın, kronik akciğer hastalıklarına neden olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma…

YORUMLAR

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmıyacaktır.

Benzer Kategoriden Yazılar