0 Paylaşım 111 Okunma

Canlılık ve Cansızlık

Atom hakkındaki bilgilerimiz henüz yeterli seviyede olmadığı halde, evrenin teşekkülünde “yapı taşı” olarak vazife gören atomun içinde insana hayret veren seviyede büyük bir enerji birikiminin oluşu, atom ailesi içerisinde durmaksızın devamlı hareketlerin mevcut oluşu ve buna benzer birçok özelliklerin tesbit edilmiş olması yüzünden atom fiziği araştırmacıları “atomda da canlılık vardır” gibi benzetmelerde bulunmuşlardır.

Biyoloji bilgilerinden yola çıkacak olursak canlıların ortaya koydukları bazı esaslar üzerinde durursak, konuyu açıklığa kavuşturabiliriz. Canlılığa ait özellikler şöyle sıralanmıştır: BeslenmekTaşımakSindirmekBüyümekHassasiyetÜremeBirleştirmeHazmetmeNefes almakHareketlilikBoşaltım sistemi gibi vs…

Şimdi bu özelliklerin cansız olan madde içinde olup olmadığını inceleyelim:

1. Beslenmek: Atomlar kendi çevrelerindeki diğer atomlardan elektronları ve çevreden çeşitli ışık dalgaları alarak; örneğin galaksiler de çevrelerindeki nebülöz adındaki gaz bulutlarından partikül yutarak beslenirler. Bir başka örnek ise; Gezegenler, taş ve kaya parçaları alarak beslenirler.

2. Taşımak: Cansız maddelerde bu işlem “enerjinin durmadan taşınması” şeklinde oluşur. Canlılarda ise; besin maddelerinin hücre içerisine girmesi şeklinde oluşur. Gereksiz maddeler ise, hücrenin dışında bırakılır.

Canlılık ve Cansızlık3. Sindirmek: Yıldızların ve nebülözlerin çevrelerinden aldıkları ile büyüdükleri ve bu suret ile daha büyük yıldızların oluştukları bilinmektedir. Yine atomlarda “metal” denen maddeler fazla elektronlarını vererek pozitif iyonları oluştururken “ametal” grubundaki maddeler noktasal elektronlarını çevrelerinden aldıkları ile tamamlarlar ve onları sindirim yaparlar.

4. Büyümek: Evrende her bin trilyon metreküp hacim içine 1 miligram toz ve gaz gelecek şekilde makro – yaratık besinleri vardır. Yıldızlar ve nebülözler bunları alarak beslenmekte ve büyümektedirler. Böyle bir durumun atomlar için de geçerli olduğuna inanılmaktadır.

5. Hassasiyet: Güneş ve çevresindeki gezegenler ve atomun yapısındaki partiküllerin de birbirlerine karşı hassasiyetleri o kadar çoktur ki, insan hayret etmemesi imkansızdır. Cansızlarda ise bu durum, Elektromanyetik kuvvetler şeklinde olmaktadır.          

6. Üremek: Cansız olarak tarif ettiğimiz dünya üzerindeki nice cansız maddelerin bir araya gelmesi ile “Canlılar” meydana gelmiş olması, cansızlarda da üremenin ileri boyutlarda olduğuna örnektir. Mesela; kararsız atomlardaki patlamalar sonucunda yeni elementlerin doğduğuna şahit olmaktayız. Sonra atomlar birbirlerinden elektron transferi yaparak yeni yapılar oluştururlar. Şu durumda cansızlarda da üreme vardır dedikten sonra ama canlılardaki üremeye benzemeyebilir diyebiliriz. Bugünkü bilgilerimizle konuya çok ayrıntılı vakıf olamamaktayız.

7. Birleştirmek: Atomlardan moleküllerin oluşması hem canlılarda hem de cansızlarda vardır. Hatta cansızlardan canlıların meydana gelişi, bu şekilde mümkün olabiliyor. Canlıların organizmasında meydana gelen olaylara “sentez” denilmektedir. Mesela cansız olan demir atomu, hayvan organizmasında porfirin adındaki bir madde ile birleşerek hemoglobinin ilk basamağını oluşturur.

Canlılık ve Cansızlık8. Hazmetmek: Canlılar dışarıdan aldıkları maddeleri bazı değişikliklere uğratır. Örneğin; onu parçalayıp yeniden kendisine gerekli olan maddeler şekline çevirirler. Bunun için bazen enerji sarf eder, çoğu kez de enerji açığa çıkarırlar. Açığa çıkan enerji ile de canlının hayati fonksiyonları yürütülür. Cansız olan maddelerde ise, buna benzer bir oluşu gözlenmez fakat cansızların atomlarında dış ortam ile daima bir enerji alış verişi bulunmaktadır.

9. Nefes almak: Bitkilerde klorofil sayesinde havadan karbondioksit gazı alıp yerden emilen su, Güneş ışığı ile birleşip karbonhidratların sentezi oluşturulur. İnsan ve hayvanlarda ise, hemoglobin ile havadan alınan oksijen, çok çeşitli metabolizma olaylarında kullanılır. Buradan da anlaşılacağı üzere, hem karbondioksit ve hem de oksijen canlı olmadıkları halde canlılarda görev yapıyorlar. Aynı hadiselerin cansızlar için de misal yapılabileceği düşünülebilir. Üstelik cansızlarda bu “enerji” abeden vardır.

10. Hareketlilik: Atomların çekirdek ve elektron çevresindeki dönüşü, gezegenlerin dönmesi, yıldızların dönmesi gibi daimi hareketlerini göz önünde alırsak cansızlarda da hareket vardır diyebiliriz. Belki hareketin çok daha fazlası vardır diyebiliriz. Canlılarda da hareket olduğu halde, cansızlardaki hareketler çok daha büyük bir sürate sahiptir ve daimidir.

11. Boşaltmak: Güneşte atomik reaksiyonların devamlı bir şekilde olması ile harcanan hidrojenden açığa çıkan bazı elementlerin ışık, ısı ve çeşitli radyasyonların dışarı atılışı güneşe has bir boşaltma sayılabilir. Aynı şekilde Uranium – 235 maddesinin kararsız bir atom yapısından olduğu halde, içlerindeki fazla enerjiyi, atarak artık bir ürün olan kurşuna dönüştürmeside uranium’a has bir boşaltım gibidir.

Yukarıda bahsedilen 11 maddelik canlılar ile cansızlar arasındaki farklar konusu gösteriyor ki, bu iki grubu birbirinden ayrı olarak kabul etmek çok doğru olmaz. Çünkü her ikisi de birbiri içinde çok girift haldedir.

Tüm yasal hakları saklıdır!

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Kalp
Sağlık
0 paylaşım345 okunma

Kalp

Esra Şahin - Mar 23, 2018

Kalp veya yürek (Arapça: قلب kalb; Latince: cor ; Yunanca: Καρδιά = kardia), kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşmuş,…

Galaksinin Merkezinde Kara Delik Mi Var?
Astronomi
0 paylaşım40 okunma

Galaksinin Merkezinde Kara Delik Mi Var?

Esra Şahin - Mar 23, 2018

Galaksinin merkezi, Nisancı takım yıldızında, bizden 27 - 30 bin ışık yılı uzakta bşr yerdedir. Küçük bir dürbünle Nisancı bölgesine bakarsanız buranın yıldızla…

Sis ve Akciğer Hastalıkları
Sağlık
0 paylaşım207 okunma

Sis ve Akciğer Hastalıkları

Esra Şahin - Mar 23, 2018

Davis'teki Kaliforniya Maymun Araştırma Merkezi'ndeki son araştırmalar, sürekli bir şekilde günlerce sisle karşı karşıya kalmanın, kronik akciğer hastalıklarına neden olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma…

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmıyacaktır.

Benzer Kategoriden Yazılar