Skip links

Paul Tillich (Alman Lutherci 1886 – 1965)

Paul Tillich (ABD’ye Yerleşmiş Alman Mülteci, Lutherci)

Tepeden tırnağa modern ve biraz da insan. Paul Tillich teoloji, insan sorar Tanrı yanıtlar formatına sahip, tamamen doğal, tamamen kişisel bir çaba olarak görünüyordu.Tanrı’yı bütünüyle başka ve aşkın, uzaklarda (ama herhalde evimizde olmayan) bir şey olarak gören Karl Barth‘ın birçok bakımdan tersi olan Paul Tillich, Tanrı’yı, belki hala uzaklarda, ama hiç değilse ara sıra uğramayı ister ve bunu yapabilir olarak görüyordu.
Tanrı’nın yalnızca varlığı değil, mevcudiyeti de vardır; aslında her şeyin hem kaynağı hemde amacıdır, Paul Tillich‘in ünlü deyimiyle, “Varlığın Temeli“’dir, din ise “kutsal derinlik“, yaşamın bütün yönlerinin birleştirici merkezidir.Paul Tillich, felsefeden ve teolojinin kendisinden olduğu kadar, o sıra moda olan varoluşçuluktan ve psikanalizden de yararlanarak, Karl Barth‘ın saplantısını, bu yüzyılın bize getirdiği “durumsal” olanın etrafında döne döne, Kitabı Mukaddes‘in “vahiy” yönüyle ve gelenekle düzeltmeye çalıştı.Bu yüzden yapıtları özellikle üç çiltlik Systematic Theology (Sistematik Teoloji) ile sohbet tarzında ve bir miktar otobiyografik The Boundaries of Our Being (Varlığımızın Sınırları) kültür, toplum, ahlakbilim ve güncel olaylara ilişkin tartışmalarla doludur.
Özellikle Hristiyan sosyalizmine ve teonomi denen şeye yönelik vurgular konusunda uyanık olmak gerekir; Paul Tillich bunlar aracılığıyla, kendi varlıklarımızı Varlığın Temeli ile birleştirebileceğimizi ve, böylelikle, birey ile devlet arasındaki çelişkiyi çözebileceğimizi umuyordu.
Asıl olan elbet insan hakikati değildir, ama insanlığın durumu da üzerinde durulmaya değerdir.
Tüm yasal hakları saklıdır!

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.