Skip links

Alexander Pope İngiliz Şair 1688 – 1744

Öyleyse tanı kendini, Tanrı’ya bırakma işi,
İnsanı inceleyerek insanı tanır kişi.
Yerleşmiş bu orta karar berzahın üzerine,
Zekası karanlık, cismi aşırı büyük bu varlık;Şüphecilik açısından fazla bilgili,
Stoacılara göre gereğinden fazla zayıf,
Kalakalır ikisi arasında; ne kımıldar, ne durur;
Ne tanrı saymaya kalkar kendini, ne de hayvan;
Bilemez aklını mı yeğlesin yoksa vücudunu mu;
Ancak ölmek gelir elinden, aklı yanılmaya erer;
Acaba çok mu düşünür, yoksa gereğinden de mi az,
Bilgisi de, bilgisizliği de birbirine benzer;
Düşüncesi tutkusu bir kargaşa içinde,
Zararı da kendine, yararı da kendine;
Yarı yükselsin diye doğmuş, yarı da batsın diye;
Hem efendi her şeye, hem de köle herkese;
Gerçeğin tek yargıcı, her konunun sınırsız yanılanı,
Dünyanın bilmecesi, eğlencesi, yüz akı!
İnsan Hakkında Deneme’den (1733 – 1734)Zavallı Alexander Pope. Kamburdu, boyu zar zor bir elli ediyordu ve Katolikti; bu son özelliği yüzünden de Büyük (Protestan) İngiliz Şiiri Geleneği‘nin dışındaydı.
Alexander Pope İntikamı: Herkesten (belki bir tek Oscar Wilde dışında) daha az ve öz yazdı; ayrıca o kadar alıntılanabilirdi ki, ondan alıntı yaptığınızın farkına bile varmazdınız.
ÖrneğinBilginin azı tehlikelidir“, “Zayıf övgünün canı cehenneme“, “Meleklerin korkarak ayak bastığı yere aptallar koşar” ve Barlett‘daki tek tek bütün sütunlar.Alexander Pope Tarihsel Not: Augustus dönemindeyiz: Günün zevkini belirleyen kişi olarak ün yapmak için ihtiyacımız olan tek şeyin uyaklı beyitler, görgü kuralları, pudralı peruklar ve düzenlenmiş bahçeler olduğu, Londra hayalinde kendini Augustus dönemi Roması‘yla bir tuttuğu için bu adı almış, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Swift, Addison ve Steele‘in de bulunduğu Augustus döneminde.
Alexander Pope‘un kendini beğenmişlerden biri olduğundan değil. Yergileri; garez, kin ve aksilikleriyle bugün de sapasağlam ayaktadır.
Tüm yasal hakları saklıdır!

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.