Skip links

Genlerin Embriyonlara Aşılanması

Genleri embriyonlara enjekte etmeğe yeni başlanmaktadır. Henüz döllenmiş bir fare yumurtası ana fareden alınıp nuklues içine büyüme hormonu geni enjekte edilir ve yumurta tekrar ana farenin rahmine konur. Bu deneyin sonucunda ekseri normal bir fare oluşur. Nadiren verilen gen, DNA ile bütünleşmekte ve dev bir fare doğmaktadır.
Sonuç vermeyen durumlarda, verilen gen muhtemelen DNA’nın inaktif bir bölgesine (intron) bağlanmaktadır. (Nature 300: 611). Bu işin tamamen tehlikesiz olmadığı da anlaşılmış bulunuyor: Yabancı bir gen’in nukleusa enjekte edilmesi ile öldürücü mutasyonlar görüldü (Cell 36: 647). Döllenmiş yumurtanın nukleus’una verilen gen tüm vücuda dağılmakta, fakat ancak o geni ilgilendiren hücrelerde kendini belli etmektedir.Örneğin immünoglobulinleri ilgilendiren bir gen yumurtaya enjekte edilirse, ancak dalak hücrelerinde bazı akyuvarlarda etkisini gösterir. Henüz bu sonuçlar klinikte kullanılmamaktadır.1981’de Kaliforniya’da Cline, ağır kalıtsal bir kansızlıkta eksik olan geni hastanın kemikiliği hücrelerine vermeyi denedi, sonuç tam bir başarısızlık oldu, ayrıca tıp otoriteleri bu tehlikeli deneyi hoş karşılamadı. Bugün için yalnız kemikiliği hücreleri vücut dışına alınıp gen aşısı yapıldıktan sonra geri verilebilmektedir. Ayrıca karaciğer hücrelerine bağlanan bir lipid zarf içinde verilen genlerin etkisi de karaciğerde ortaya çıkmaktadır. Virüslerin belli dokulara yerleşmesinden hareket edilerek, genleri belli dokulara yerleştirmek yolları da aranmaktadır.
Tüm yasal hakları saklıdır!

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.