Skip links

Kadın Ve TUİK

 
http://rapory.tuik.gov.tr/16-02-2015-19:30:23-144651536268971298711391892.html?
Eşi veya birlikte olduğu kişilerden evlenmiş kadın ların yaşadığı fiziksel şiddet davranışlarına göre yüzdelere baktığım zaman eğitim almamış kadınların en çok şiddet gördüğünü görebiliriz (%50.6). Yaş ve istihdam olarak ise şiddet konusunda çok fazla alakası olmadığını, her yaş grubundaki ve istihdam sahibi olan ve olmayan kadının şiddet gördüğü anlaşılmaktadır. En kötüsü ise, baz alınan tüm şiddet yöntemlerini (tekmeleme, yumruklama, boğaz sıkma ve bıçak, silah kullanma) Türkiyedeki kadınların bir kısmının en az bir kez yaşadığını görüyoruz. Bir kez yaşansa iyi (artık kadın bir kez şiddet yaşadığında ‘iyi’ demekten başka çaremiz kalmadı, bir kere şiddet görürse eğer şaşırmamız gerektiği yerde (!)) ama maalesef verilerden de görüldüğü gibi çoğu yaş gruplarındaki kadın lar birden fazla şiddet yaşamıştır ve git gide bu şiddet artmıştır.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.