Skip links

Kadın Ve LGBTİ

Kaos LG derneğininde belirttiği gibi LGBTI bireyleri toplumumuzda ve başka toplumlarda da ekonomik, sosyal ve mekansal eksenli sosyal dışlanma yaşayan ve dezavantajlı gruplar arasındadır. Kendilerini toplum içinde var etmek adına dernekler kurarak kadın lar örgütlenmiş, kendilerine ilke ve amaçlar belirlemişlerdir. Bu örgütlenmelere örnek olarak; Lambda ve SPoD’u verebiliriz. SPoD’un amaçlarına bakacak olursak LGBTI hareketi içinde kadın ların sosyal haklar yaklaşımını sağlamlaştırmak ve kadın ların sosyal hak taleplerini diğer sosyal haklar savunusu yapan hareketlerlebirlikte LGBTI bireyler için de yükseltmektir. LGBTI bireylerde toplumun bir parçasıdır, toplumun diğer bireyleri gibi gelir yoksulluğu riski ile karşı karşıyadırlar, yaşamlarını idame ettirebilmek için çalışmak zorundadırlar. Ayrıca kadın aileleri tarafından kabullenilmeyen bireylerin güvenle barınabilecekleri sığınma evlerine ihtiyaçları vardır. Meslek edindirme desteğine ihtiyaçları vardır. Tüm bu gereksinimler doğrultusunda mücadele eder SPoD. SPoD 6 alanda çalışmaktadır bu alanlar ;ekonomik ve sosyal haklar, hukuk ve adalete erişim,akademi, siyasi temsil, medya ve uluslararası ilişkiler.Lambdaistanbul’un ilkelerinden bahsedecek olursak şöyle sıralayabiliriz: her türlü ayrımcılığa karşı dayanışma ilkesi, yatay örgütlenme ilkesi, şiddetsizlik ilkesi, otonomi ve bağımsızlık ilkesi, gönüllülük esaslı çalışma ilkesi, karar alma süreçlerinde katılımcılık ilkesi, şeffaflık ilkesi, alınan sorumluluklarda hesap verebilirlik ilkesi.Gökkuşağı bayrağı tüm LGBTI bireyleri temsil eder. Gay pride’ı simgeleyen gurur bayrağıdır.Toplumda her bireyin eşit olma hakkı vardır LGBTI bireylerinin de bu talebi çok normaldir. Sosyal dışlanma yaşamadan, özgür bir şekilde kadın lar kendilerini var edebilmelidirler. Yıllardır bu uğurda mücadele etmektedirler. Siyasi ve kamusal alanlarda mücadelelerine katılım ve destek arayışındadırlar.Sedef Çakmak‘ın da videosunda belirttiği gibi lezbiyen, gay,biseksüel, transeksüel veya intersex olmak bir tercih değil yönelimdir. Toplumsal algıda bu cinsel kimlikler çoğu zaman hastalık, tercih gibi görülmüştür. LGBTI bireyler bu algı yanılsamasından kurtulmayı da hedefler. Toplumda kabul görebilmek için öncelikle algının düzelmesi, doğru olanın anlaşılması gerekmektedir.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.