Skip links

Kadın – Erkek İkiliği

Geçmişten günümüze kadar insanlarda beden-akıl, duygusal-rasyonel,kadın lık-erkeklik gibi çeşitli ikilikler oluşmuştur ve toplum bu tip ikilikler doğrultusunda şekillenmiştir. Başak Ertür’ ün Judith Butler‘ ın kitabıyla ilgili videosuna ve Judith Butler’ ın makalesine baktığımız zaman kadın ile erkeğin, ‘kadın lık ve erkeklik’ normları olduğunu , kadınların ve erkeklerin de bu normlara göre hareket ettiği, geri kalan insanın sahip olduğu diğer unsurları ise ‘anormallik’ kabul edildiği anlatılmaktadır. Kadınlık-erkeklik kavramı ister istemez duygusal-rasyonel ve beden-akıl kavramlarını kapsamaktadır. Bu kavramlara gözlemlerimden örnek vermek gerekirse ,videoda da söylendiği gibi, kadın zariftir duygusaldır erkek ise daha çok aklıyla hareket eder. Kadına göre ve erkeğe göre kıyafet vardır. Erkek güçlüdür kadın ise daha narin olarak algılanır. ‘Throwing like a girl‘ kavramı aslında güçlülük-narinlik kısmına tamı tamına bir örnektir. Bir erkek, herhangi bir arkadaşına narin bir şekilde topu attığı zaman ona ‘kız gibi top atma’ denir buda toplumsal normların varlığını kanıtlamaktadır. Butler, toplumsal cinsiyet ikiliklerin aslında hakikatten var olmadığını, bunların sonradan oluştuğunu ve ikilikler sayesinde toplumsal rollerin oluştuğunu ve insanların da bu rolleri oynadıklarını düşünmektedir. Eğer bu roller ve ikilikler olmasaydı, insanların kemikleşmiş ikilikleri dışında olan unsurlara ‘anormal’ olarak bakılmazdı. Günümüzde de eşcinsel,transeksuel olan insanlara hetereseksuellere davranıldığı gibi davranılmaması buna kesin bir örnektir. Çünkü eşcinsellik, transeksuellik ikilik dışı olarak algılanır,yani toplumsal rollere yani ‘normalliğe’ yabancıdır diye görülür. Dahada önemlisi, videoda da belirtildiği gibi , insanların ‘anormallik’ dediği norm dışı ifadeler yüzünden toplumsal cinsiyetin şiddetle sürdürülmesidir. Eşcinsellere, transekuellere küfür edilmesi ve Türkiye’deki 34 transeksuelin katledilmesi bu şiddete en büyük örneklerdir. Kısacası ikilikler ve toplumsal normlar, insanlar arası saygıyı unutturup , insanların hakikatten var olmayan olgularını belli bir çerçeve içinde tutmaya çalışmasıdır ve çerçeve dışına çıkılırsa eğer, o kişileri yada ‘ norm dışı varlıkları (!)’ gözden çıkarmaya yöneliktir.
 

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.