Skip links

Kadın Ve İstihdam

Ülkelerde, kadın ların siyasi alanda erkekler kadar katılım yapamamasıyla birlikte ekonomik alanda da erkekler kadar katılım yapamadıkları görülmektedir. Maalesef kadınların istihdam oranı erkeklerden kat kat daha azdır.  Aysun Sayın‘ın feminism videosunda da görüldüğü üzere,  günümüzde kadınların istihdam oranı %23 ila %24 arasında gelip gitmektedir. Bu yüzdenin çoğu kısmının kadınların üniversite mezunu olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Başka bir değişle, kadınların istihdamda yer alması için eğitime bakılması ama erkeklerin ise eğitime bakılmadığı ve her eğitim seviyesinde istihdamda yer almaları günümüz ataerkil toplumunda çok olağan bir durumdur. Verilen yüzdenin geri kalanında kadınların ‘hane içi ücretsiz emek’ yaptıkları görülür. Kadınların istihdamda yer alamamalarının diğer sebepleri , eğitim fırsatlarının erişilememesi, karar mekanizmaları içinde olamadıkları, siyaset içinde kadın istihdamı için özel ‘kotalar‘ yapmak için kadın liderlerinin bulunmayışı ve aile içinde şiddet olmaları, çocuk sahibi oldukları ve ev bakımının yerine getirilmesi için ‘ev içi’ sorumlulukları olmasıdır. Türkiye’de, ailelerin çoğu ‘tek gelirli hane (erkek) ‘ tipi olduğu için erkek tarafı genellikle zamanlarını iş yerinde geçirmekte ve bu yüzdende ev işlerinin ve çocuk bakımının çoğu kadına kalması, kadınların istihdamda yer alamamasında büyük bir etken olmaktadır. İpek İlkkaracan‘ ın makalesinde de görüldüğü üzere, erkeklerin hane ve hanehalkı bakımı için sarfettikleri emek zamanı, günde 38 dakika ile 1 saat 5 dakika arasında değişmektedir. Böylelikle, tüm işler kadına kalmış olması ve çocuk bakımının yanında para kazanmak için bir işe başlayamaması çok olağan bir durumdur. Geliri olan bir aile bakıcı alabilse bile, organizasyonu bakıyıcıyı satın alan kadın yaptığı için (çocuğa iyi bakıyor mu, işleri düzgün yapıyor mu ?)  , işini bir kenara bırakıp bakıcı üzerinde ilgilenmesi kadınların istihdamda yer almasını birazda olsa etkileyebilmektedir. Eğer devlet, diğer AB ülkelerdeki gibi, iş yerlerinde kreş (150 kadın bulundurma zorunluluğu) ve her ilçe yakınında ücretsiz kreşler hakkında yasalar koyabilseydi, nitekim kadınların istihdamda yer alması kat kat faz olurdu. Keşke Türkiyede ‘de bu konu ile alakalı yasa olsaydı. Eğer Türkiye de olsaydı, kadınlar aynı erkekler gibi eşit haklara sahip olabilirdi ve kadınlar daha mutlu yaşamaya devam ederlerdi.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.