Skip links

Biyolojik çeşitlilik

”Biyolojik çeşitlilik” kavramının korunması konusunu çok ciddiye alıyorum, ancak bunun benim için neden bu kadar önemli olduğunu veya bunun önemi hakkında başkalarını nasıl ikna edeceğimi bilemiyorum. Felsefe yardımcı olabilir mi?

Felsefe biyolojik çeşitlilik kavramını, sadece türlerin çeşitliliği değil, ekosistemlerin çeşitliliğinin ve belki de türler içinde genetik çeşitliliğin bile korunmasının olası nedenlerini bulmamıza yardımcı olabilir. Bu arada, şu andaki durumla ilgili olarak bizi kaygılandıran sadece tüketim türlerin yok olması değil (bu zaten hep olagelmiştir), bu yok oluşun alarm verecek bir hızda ve boyutta olmasıdır, son 500 milyon yılda meydana gelmiş beş civarında neslin tükenmesi olayıyla karşılaştırıldığında. Buna biz neden olmuş gibi görünüyoruz!imgres-2
Biyolojik çeşitlilik korunması için birkaç önemli enstrümental neden vardır. Birincisi, biyolojik çeşitlilik öyle bir hazine sandığıdır ki içinde henüz bilmediğimiz ve ileride bize yararlı olabilecek ilaçlar, gıdalar ve hatta endüstriyel uygulamalar olabilir. ikincisi, Dünya’nın biyolojik tarihinin ve işleyişinin daha iyi kavranabilmesi için bazı ipuçlarını içinde barındırıyor olabilir. Ve üçüncüsü, hayatın çeşitliliği bir çoğumuz için estetik ve hatta manevi tatmin kaynağı olabilir. Bu saydıklarımızın hepsi enstrümental ve antropoloji merkezli bakış açılarıdır; çünkü biyolojik çeşitlilik verilen değer tamamen biz insanoğlunun bundan sağlayacağı yararlar üzerine kurulmuştur. Bundan dolayıdır ki biyolojik çeşitlilik her ne pahasına olursa olsun korunması savunulamaz: İnsanoğlunun hayatını sürdürmesi ve çoğalması yanında bize yararının en az olduğu tahmin edilen, ender rastlanan bir kenenin veya doğal bir arıtıcının veya özellikli bir bataklığın korunması çok da önemli görülmeyebilir.
Felsefe için asıl ilginç olanı biyolojik çeşitlilik estrümental olmayan veya içkin bir değerinin olup olmadığıdır: Bize sağladıkları yararlardan bağımsız olarak türlerin veya ekosistemlerin saygı duymamız gereken ilgi alanları ya da hakları var mıdır? Bu soru hayvan hayvan hakları ile ilgili sorudan farklıdır. İnsan olmayan bireysel hayvanların ilgi alanlarına da ahlaki bir ağırlık vermeyi düşünebiliriz; örneğin: Fabrikasyon hayvancılıktan ve hayvanlar üzerinde deney yapmaktan vazgeçebiliriz. Bunu yaparken, az bulunur hayvanlara veya biyolojik çeşitlilik kavramını teşvik eden yaşam formlarına, veya türler gibi ”holistic” varlıklara, biyotik topluluklara, bütün ekosistemlere ve entegre bir sistem olarak düşünülen Dünya’nın kendisine bile fazladan bir ağırlık tanımamıza gerek kalmaz. Bu tür varlıklar içkin (intrinsic) bir değere sahip olup olmadıkları çevre felsefesinin gerçekten en can alıcı sorusudur ve hem eski hem de zamanımızın felsefe ve din geleneklerinde rastlanılmaktadır.images
Ben her zaman holistik varlıkların içkin değere sahip olduğuna inanmak istemişimdir, ancak bugüne kadar başaramadım. Bir kere, bir ekosistemdeki ve hatta türdeki ekolojik istikrar ve denge kavramları bilimsel olarak sorunlu kavramlardır. Bunu da görmezden gelsek bile, bu varlıklarda, ahlaki saygımızı tetikleyen ve içkin bir değere sahip olmalarını gerektiren bir neden göremiyorum. Biyolojik çeşitlilik kavramını korumak için çok daha fazla şeyler yapılması gerektiğine dair inancım da dahil olmak üzere kapsamlı çevresel görüşlerimi yine de enstrümental nedenlere dayandırmam esası budur. Buna karşın, belki daha geniş görüşlü başka insanlar holistik varlıklara içkin bir değer vermekten çekinmezler.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.