Skip links

Bilim Ve Yeryüzü

Bilim bize uzayın sonsuz ve sürekli genişleyen konumda olduğunu söylemektedir. Ancak, eğer sonsuzsa nasıl genişlemeye devam edebilir? Ve bu genişleme neyin içinde olmaktadır?

Bilim adamları uzayın genişlediğini belirttikleri zaman bu, uzayın bir sınırı olduğu ve bu sınırın da dışarıya doğru genişlediği anlamına gelmemektedir. Çünkü bu durum uzayın sonsuz ve sınırsız olması ile tutarlı değildir. Bilim adamları uzayın içinde yer aldığı başka bir şey bür süper uzay içinde genişlediğini de söylememektedirler. Bütün söylemek istedikleri, uzay da noktalar arasındaki uzaklığın artmakta olduğudur. Bu sınırsız bir uzay içinde bile olabilir ve bunun olabilmesi için uzayın başka bir bir şey içinde genişliyor olması da gerekmez.imgres
Bunu anlayabilmek için matematikçilerin uzayın geometrik özelliklerini tanımlamada kullandıkları iki farklı yaklaşımdan yararlanabiliriz: Dışınlı yaklaşım ve içkin yaklaşım. Dışınlı yaklaşım uzayı içinde oturduğu daha büyük bir uzay ile ilişkilendirir, içkin yaklaşım ise uzayın sadece kendisini kullanır onun içinde oturduğu başka bir uzay yoktur.
Örneğin: Yeryüzü kabuğunun eğikliğini incelediğimizi düşünün. Yeryüzü kabuğunun eğikliğini görmenin bir yolu bu eğik kabukla ona herhangi bir noktada tanjant olan bir düzlemi hayal etmektir. Yeryüzü kabuğunun eğikliğini tanjant olan düzlemle arasındaki sapmayı görüp ölçerek anlayabiliriz. Ancak bu sapma yeryüzü kabuğunun da içinde bulunduğu üç boyutlu bir uzayda ortaya çıkar ve dolayısı ile bu yeryüzü kabuğunun eğikliğinin dışınlı yaklaşımla ölçülmesidir. Eğiklik sadece yeryüzü kabuğunun üzerinde yapılacak bazı ölçümlemelerle de anlaşılabilir. Örneğin: Yeryüzü kabuğu üzerine büyük bir üçgen yerleştirir ve iç açılarını toplarsanız 180 dereceden fazla olduğunu görürsünüz. Bu ölçüm, yeryüzü kabuğunun da içinde yer aldığı daha büyük bir uzaya gönderme yapmaz ve dolayısıyla, yeryüzü kabuğunun eğikliğinin içkin yaklaşımla ölçülmesidir.images
Kozmoloji bilimcileri uzayın geometrisinden söz ederken sadece içkin yaklaşımı kullanırlar. Bu bakımdan, bu tartışmaların hiçbir yerinde uzayın içinde oturduğu daha büyük bir uzay yoktur. Her ne kadar bu tartışmaların içinde ”genişleme” ve ”eğiklik” gibi kavramlar geçse de, bu kavramlar her zaman uzayın içkin bir özelliğini vurgulamak için kullanılmıştır, yoksa uzayla daha büyük uzay arasındaki ilişkiyi anlatmak için değil.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.