Skip links

Sosyalizm

Sosyalizm ne demektir?

Sosyalist sistemde üretim araçları özel şahısların değil kamunun mülkiyetindedir. Bundan ötürü sosyalizmde, bazı insanların diğer insanları ücretle kendi işinde çalıştırıp onları sömürmeleri bahis konusu bile olmaz. Herkes emeğinin karşılığı bir ücret alır. Sermayeye bağlı gelir çeşitleri, yani rant, faiz ve kar şeklinde gelir çeşitleri sosyalizm de yoktur. Sosyalist bir ekonomi fiyat mekanizması ve kar peşinde koşan müteşebbislerin gayretleriyle değil, plan vasıtasıyla işler.
Yukarıda tanımladığımız şekliyle sosyalizm ancak üretim teknolojisi bugün bilinen en yüksek seviyeye ulaştığı ve memleket tamimiyle sanayileştiği zaman gerçekleşebilir. Geri bir teknoloji seviyede sosyalizm gerçekleşemez. Bundan ötürü, azgelişmiş memleketlerde sosyalizm tedricen gerçekleşir. Her alanda yüksek teknoloji kullanan büyük şirketler devlet eliyle kurulup işletilinceye kadar , o alanlardaki küçük özel teşebbüsler çalışmalarına devam ederler. Fakat bunların gelişip büyümelerine ve kapitalist işletmeler halini almalarına meydan verilmez.
Sosyalizm : insanın insanı sömürmesine vasıta olmayan her türlü tüketim mallarının özel mülkiyeti serbesttir. Yani herkes ev, araba, radyo, buzdolabı ve böyle mallara sahip olabilir.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.