0 Shares 2 Views

Ekonomik Analizler

İktisat ilminin inceleme sahasına giren çeşitli konularda bazen birbirinden farklı analiz teknikleri kullanmak gerekli olur. İktisat ilmi, toplum halinde yaşayan insanların günlük çabalarının iktisadi yönünü incelemek ve bu çabaların bağlı olduğu kuralları, olaylar arasında olan ilişkileri araştırmakla görevli bir ilimdir. İktisat ilmi ile uğraşanlar, ele aldıkları sorunların niteliğine göre en uygun ve en verimli buldukları araştırma metotlarını kullanmaya çalışırlar. Bunu yaparken olayların tüm açıklığıyla anlaşılması, toplumsal ilişkilere hakim olan temel ekonomik kuralların tesbit edilmesi amacıyla bazı basitleştirici varsayımlar yapılır. Gerçi bu varsayımların önemli bir kısmı, bizi ulaşılan çözümlere yalnızca kuramsal bir takım düşünceler gibi göstermekte ise de iktisatçıların bu tutumlarını başlıca iki nedene dayandırabiliriz. Birinci neden, bugünkü modern toplumların pek çok çapraşık bir yapıya sahip olması ile ilgilidir, bunu da toplumu oluşturan kimselerin diledikleri gibi hareket edebilme özgürlüğüne sahip fakat aynı zamanda son derece kompleks yapıda olmalarıyla ve bugünkü modern toplumlarda ekonomik faaliyetlerin sosyal organizasyonunun çok gelişmiş ve dolayısıyla çok çarpık bir düzeye ulaşmış olmasıyla açıklanabilir. Bu durum karşısında toplumsal ilişkilere hakim olan temel kuralları anlayabilmek, işin esasına inerek gerçekleri ortaya çıkarabilmek için hiç olmazsa başlangıçta bir takım basitleştirici varsayımlar yapmaktan başka bir çare bulunmamaktadır.

Ekonomik Analizler Bu varsayımların sonradan değiştirilmesine veya tamamen kaldırılmasına bir engel de yoktur. Bir kere basitleştirici varsayımlar altında incelemelerimizi yaptıktan ve gerçekleri bütün açıklığıyla kavradıktan sonra, gerçek hayata yaklaşmak için bu varsayımların gerçekçi olmayanlarını birer birer değiştirip daha gerçekçi sonuçlara varmak mümkündür. İşte bu yüzden, iktisatçıları kullandıkları çözümleme yöntemleri bakımından hoşgörü ile karşılamak gerekir. Diğer yönden iktisatçılar ele aldıkları sorunların niteliğine ve genel yapısına göre farklı çözümleme yöntemleri kullanmak ve değişik varsayımlara dayanarak yargılarını yürütmek zorunda oldukları için bu farklı metotları ve varsayımları bazı örnekler vererek açıklamaktadırlar.

Ekonomik analizler genellikle belirli bir “denge” fikri etrafında toplanır. Başka bir tabirle iktisatçının başlıca amacının ekonomik denge şartlarını araştırmak olduğu söylenebilir. İktisatçı, inceleme konusu olarak ele aldığı ekonomik varlığın hangi şartlar altında denge durumuna gireceğini, başka bir deyişle ne zaman en yüksek tatmin düzeyine ya da en karlı çalışma noktasına geleceğini araştırır. İnceleme konusu olan ekonomik birimin “tüketici” olduğunu kabul edersek, tüketicinin elindeki parayı ne şekilde harcarsa veya hangi mallardan ne miktarda satın alırsa en yüksek tatmin seviyesine ulaşacağını araştırmak bir nevi “tüketicinin ekonomik dengesi” ile ilgili analizler yapmak demektir. Burada “en yüksek tatmin” noktası denge noktası olarak kabul edilmektedir. Çünkü, tüketici ancak bu noktaya ulaştıktan sonra durumunu şu veya bu yön de değiştirmek, harcamalarını gözden geçirmek yoluna gitmeyecektir. Başka bir deyimle, tüketici ancak bu noktada kendisini iktisadi açıdan dengeye ulaşmış görecek ve yeni bir harekette bulunmayacaktır. Benzer şeyleri, bir işçinin ekonomik dengesinden, bir firmanın veya belirli bir piyasanın dengesinden bahsederken de söyleyebiliriz.

Ekonomik AnalizlerEkonomik olayların bilimsel analizini yaparken bazen iktisatçılar klasik anlamda denge tahlilini fazla “statik” bularak hiç olmazsa bazen “dinamik” tahlil metotlarıyla inceleme yaparlar. Özellikle ekonominin bütününü ilgilendiren konular ele alınınca sürekli olarak değişen ve gelişen bir varlık söz konusu olacağı için onun denge şartlarını araştırırken “dinamik denge” analizleri yapmanın daha uygun olacağı düşünülebilir.

Ekonomi ilminin milli gelir ve istihdam teorisi ile ilgili bölümlerinin incelenmesine, “makro – ekonomi“, fiyat ve gelir paylaşılması gibi küçük ölçekli bölümlerinin incelenmesine de “mikro – ekonomi” denir. Ekonomi ilminde analizler yapılırken daha çok bu sınıflandırmaya göre analizler yapılmaktadır.

Tüm yasal hakları saklıdır!

You may be interested

Türk Anonim Şiiri ve Türkü
Edebiyat, Şiir
1127 shares4282 views

Türk Anonim Şiiri ve Türkü

Kriyus Dijital - Eyl 15, 2016

Anonim şiirin, değişik rivayetlerle kendi kendini yenileme kaidesi veya geleneği, Pilvene ile ilgili destanlarda görüldüğü gibi, Estergon üzerine söylenen ve "Estergon dediğin su…

Anonim Şiirimizde (Türkü) Görülen Gelişme
Edebiyat
0 shares37 views

Anonim Şiirimizde (Türkü) Görülen Gelişme

Kriyus Dijital - Eyl 08, 2016

Yaşanan anonim şiirimizde görülen gelişme veya rivayetler yolu ile çoğalma geleneğini, Plevne savaşından kaynaklanan Plevne veya Osman Gazi destanı zaman akışı içinde ve…

Edebiyat Notları: Türk Anonim Şiiri
Edebiyat
0 shares17 views

Edebiyat Notları: Türk Anonim Şiiri

Kriyus Dijital - Eyl 08, 2016

Birçok şiirde zeybek tipine dayanan bir kahramanlık havası vardır. Şu örnekle açıklamaya çalışalım. "Bineğidim kır atımın üstüne, Alayıdım da martinimi destime, Beş yüz…

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmıyacaktır.

Most from this category